EVENT CAKE S01

479,000₫

Chewy Chewy

Bánh Event

Còn hàng

Set gồm 25 bánh nhân vanilla kèm theo tạo đóa hoa  ♥* Lưu ý: Bánh sinh nhật thì Chewiers vui lòng đặt...

Set gồm 25 bánh nhân vanilla kèm theo tạo đóa hoa  ♥

* Lưu ý: Bánh sinh nhật thì Chewiers vui lòng đặt trước 2-3 tiếng giúp Chewy nhé ♥