EVENT CAKE S04

419,000₫

Chewy Chewy

Bánh Event

Còn hàng

Set gồm 20 bánh mini gồm nhân kem vanilla* Lưu ý: Bánh sinh nhật thì Chewiers vui lòng đặt trước 2-3 tiếng...

Set gồm 20 bánh mini gồm nhân kem vanilla

* Lưu ý: Bánh sinh nhật thì Chewiers vui lòng đặt trước 2-3 tiếng giúp Chewy nhé ♥