ORIGINAL CHICKEN FLOSS

31,000₫

Chewy Chewy

Bánh su Medium

Còn hàng

Bánh medium nhân mayonaise được chế biến theo công thức đặc biệt nhà Chewy Chewy và topping chà bông gà thượng...

Bánh medium nhân mayonaise được chế biến theo công thức đặc biệt nhà Chewy Chewy và topping chà bông gà thượng hạng ♥