SỮA TƯƠI TRÂN CHÂU ĐƯỜNG ĐEN

45,000₫

Chewy Chewy

Nước

Còn hàng

Tiêu đề
Sữa tươi trân châu đường đen đặc biệt nhà Chewy Chewy ♥Black-sugar boba milk tea ♥
Sữa tươi trân châu đường đen đặc biệt nhà Chewy Chewy ♥

Black-sugar boba milk tea ♥