SỮA DỪA TRÂN CHÂU ĐƯỜNG ĐEN

45,000₫

Chewy Chewy

Nước

Còn hàng

Tiêu đề
Sữa dừa trân châu đường đen là một sự kết hợp cực kỳ độc đáo và khác biệt của nhà...
Sữa dừa trân châu đường đen là một sự kết hợp cực kỳ độc đáo và khác biệt của nhà Chewy Chewy đó nha ♥
Black-sugar boba coconut-milk tea